Beques NESE 2016-2017

Al següent enllaç de la conselleria trobareu la informació necessària per a realitzar la sol·licitud de ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2016-2017:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2678642

Persones destinatàries

Alumnat que presenta: 

a) necessitats específiques de suport educatiu, 
derivades de discapacitat i trastorn greu de conducta. 

b) necessitats específiques de suport educatiu
associades a altes capacitats intel·lectuals

Les sol·licituds d’ajuda i de subsidi hauran d’emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica :

https://www.mecd.gob.es 

a l’apartat corresponent a “Becas, Ayudas y subvenciones”. Una vegada imprès el document en format PDF que es genera, s’ha de presentar, signat per el sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, en el centre on l’alumne hagi de cursar els seus estudis al 2016-2017, amb la documentació necessària. Termini de presentació: fins el 29 de septiembre de 2016 (inclòs).

Picau aquí per saber les indicacions d’ús