Carta de la Vicerectora de la Universitat al nostre Centre

Benvolgut senyor / Benvolguda senyora,

Us volem donar la més sincera enhorabona perquè dues alumnes del centre que dirigiu
han obtingut una nota d’accés a la Universitat superior a 9. Aquesta bona qualificació és una demostració clara que l’esforç, l’interès i la dedicació a l’ensenyament han donat fruit.

Sapigueu que teniu les portes de la Universitat obertes i us enviam una salutació cordial.

Rosa Isabel Rodríguez, Vicerectora d’Estudiants.

Ajuts per a la participació en curs intensiu en llengua anglesa a l’estranger per l’alumnat de 1r Batxillerat

Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger adreçat a l’alumnat del primer curs de Batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Modalitat A: ajudes d’un valor econòmic de fins a 2.500 euros com a màxim cada una per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 60 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat al primer curs de batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació:

http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/jun17/23.pdf