Vos convidam a la festa de final de curs que es celebrarà el pròxim 17 de juny a partir de les 18.00 hores al nostre Centre.

Tendran lloc els següents actes:

  • Actuació de la nostra orquestra simfònica
  • Parlament de la directora
  • Actuació del Cor format pels al·lots i al·lotes de 1r d’ESO en recordança a Marga López
  • Acomiadament als alumnes de 4t d’ESO:
  • Agraïment del professorat i alumnat
  • Entrega de fotos de grup
  • Actuacions diverses

I per finalitzar un petit refrigeri a càrrec de l’APIMA del nostre Centre.