S’han convocat les beques de caràcter general per el curs 2017-2018 per estudiants que cursin estudis postobligatoris, convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html.

La presentació és mitjançant formulari on-line a través de la pàgina web del Ministeri. El termini és fins dia 3 d’octubre de 2017.

Recordau la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda. D’acord amb l’article 41 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes.