Signat un conveni de pràctiques amb el Parlament de les Illes Balears

L’IES Emili Darder ha signat un conveni amb el Parlament de les Illes Balears perquè alumnes dels cicles formatius de l’institut realitzin les pràctiques a la cambra autonòmica, a l’Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial.

A l’acte de signatura d’aquest conveni hi han assistit el President del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, i la directora del nostre centre, Aina Gayà.