Revista IES Emili Darder

Diari Darder núm. 1 IES Emili Darder 2018-19

El Diari Darder és una revista feta per alumnes i destinada a alumnes, professors i qualsevol que s’interessia pels temes de la comunidat educativa.

View Fullscreen