CALENDARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES LLIURES

GESTIÓ DE BASE DE DADES
DIA 14/05/2019 DE LES 15:00 a les 21:00 hores

PLANIFICACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE XARXES
DIA 17/05/2019 DE LES 15:00 a les 21:00 hores

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS
DIA 21/05/2019 DE LES 15:00 a les 21:00 hores

FONAMENTS DE HARDWARE
DIA 22/05/2019 DE LES 17:00 a les 21:00 hores