El resultat del primer concurs de filmografia matemàtica “El Tangram” ha estat:

Premis:
 Millor repartiment: Victoria Nikolaeva
 Millor producció: Alejandra Herrero
 Millor guió: Sofia Kirílina
 Millor direcció: Alberto Bautista
Mencions especials:
 Cinema Mut: Andri Barea
 Cinema de naturalessa: Marta Casaucau
 Cinema matemàtic: Oscar Falcó
 Cinema d’autor: Stephani Chiamaka
 Cinema clàssic: Nico Martorell
 Superproducció: Cristian Martínez
 Cinema históric: Lucas Martínez
 Cinema d’animació: Luz María García
 Western: Francesc Bruquetas
 Pla seqüència: Sergio Sapiña

 

Nom concursant Grup Millor repartiment Millor producció Millor
guió
Millor direcció Menció especial
Adri Barea B Cinema mut
Alejandra Herrero B X
Vicky Nicolaeva B X
Alberto Bautista (“Mateo y el tesoro”) A X
Marta Casaucau (“sense títol”) A
Cinema de naturalesa
Oscar Falcó (“la conferència”) A
Cinema matemàtic
Sofia Kirilina (“la muñeca”) A X
Stephani Chiamaka C Cinema d’autor
Nicolau Martorell C Cinema clàssic
Cristian Martínez C Superproducció
Lucas Martínez C Cinema històric
“El perro y el gato”
Luz María García Robles 1r ESO A
D
Cinema d’animació
“La hiena”
Francesc Bruquetas Vera 1r ESO B
D Western
Sergio Sapiña D
Millor pla seqüència

Aquí teniu els enllaços de tots els curts enviats:

1rESO:
2nA:
2nB:
2nC:
2nD: