Llistat provisional de resultats

 Recordeu portar el DNI
Prova d’accés als CFGS – PACFGS Opció de ciències i tecnologia
Dates més assenyalades:
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 8, 9 i 10 de juny, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 18 de juny.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 8 i 9 de juliol.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 17 de juliol.

Data, hora i material

Llista Definitiva

Provisional