A continuació se us mostra un quadre on explica com es farà l’acollida de l’alumnat dels CCFF.

  • Dia de Presentació: 24/09/2021 AL PATI de manera presencial
  • Metodologia de les classes per aquest curs
    • Les classes es duran a terme mitjançant les eines Classroom i Meet.
    • Els professor i els alumnes faran ús de micròfon i auricular simulant les classes a distància per tal que les classes quedin gravades, tot i que les classes es faran de manera presencial.
    • Així, serà necessari que professor i alumnes (de manera voluntària) duguin micròfon i auriculars d’ús personal.
    • Es demanarà als alumnes que, en la mesura que sigui possible, duguin un ordinador portàtil d’ús personal. El centre facilitarà l’accés als alumnes a la xarxa de dades i elèctrica per tal de facilitar l´ús del mateix.