A continuació se us mostra un quadre on explica com es farà l’acollida de l’alumnat dels CCFF.

 • Dia de Presentació: 29/09/2020 AL PATI PISTES de manera presencial
  • 15:00h 1r SMX
  • 15:30h 2n SMX
  • 16:00h 1r ASIX
  • 16:30h 2n ASIX

 

 • Dia d’Inici de les Classes: 30/09/2020 de manera presencial
  • 1r SMX: aules 2.8 i 2.9
  • 2n SMX: aula 2.10
  • 1r ASIX: aules 2.6 i 2.7
  • 2n ASIX: aula 2.5

 

 • Metodologia de les classes per aquest curs
  • Les classes es duran a terme mitjançant les eines Classroom i Meet en qualsevol dels escenaris: Presencial, Semipresencial o Confinament.
  • Els professor i els alumnes es comunicaran mitjançant micròfon i auricular simulant les classes a distància tot i que es puguin fer de manera presencial.
  • Així, serà necessari que professor i alumnes duguin micròfon i auriculars d’ús personal.
  • Es demanarà als alumnes que, en la mesura que sigui possible, duguin l’ordinador portàtil d’ús personal per tal de afrontar un possible confinament durant el curs de la manera més addient.