L’IES EMILI DARDER està ubicat al carrer Salvador Dalí,3 de Palma de Mallorca i pertany a la zona de ponent juntament amb l’IES Guillem Sagrera. És un institut relativament jove, va començar a funcionar com a tal el curs 95-96.

En el nostre centre s’imparteix primer i segon cicle d’ESO, Batxillerat de Ciències Socials i de Ciències de la Natura i el Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Raó de ser del centre

Prestar un servei que satisfaci les necessitats i aspiracions de l’alumnat i de les seves famílies, impartint un ensenyament de qualitat, un servei educatiu obert a les innovacions i requeriments de la comunitat escolar i  social, que tengui en compte les peculiaritats individuals dels alumnes, els possibiliti desenvolupar-se a nivell personal, els permeti progressar en el món acadèmic i els prepari per a la vida adulta.