• Directora: Aina Gayà
  • Secretària: Antònia Mestre
  • Cap d’estudis: Mª Antònia Jover
  • Cap d’estudis (adjunta): Margalida Tur