ElOrienta és una aplicació informàtica destinada a donar assessorament acadèmic als alumnes i les seves famílies.

Està disponible en dues versions: una per descarregar (Windows/Linux) i l’altra, més reduïda, en línia (OnLine).

Per descarregar En línia
Orienta OrientaLine