Departament d’Anglès

 • Maite Rabanal
 • Joana Bauzà
 • Emma Pintó
 • Noelia Parra
 • Pilar Serra
 • Margalida Massanet
 • Coloma Ballester

Departament de Biologia i Geologia

 • Margalida Tur Rosselló
 • Catibel Martí Pons
 • Antoni Martínez Mateu
 • Miriam Vaquer Arjonilla

Departament de Cultura Clàssica

 • Joan Mut Arbos

Departament de Dibuix

 • Omar Alvarez Perez
 • Adolfo Ventayol Monreal

Departament d’Economia

 • Natividad Doblas Gomez
 • Carles Vich Ramirez

Departament d’Educació Física

 • Antonia Maria Francia Crespi
 • Lluís Matas Garau
 • Guillermo Nadal Gelabert

Departament de Filosofia

 • Pere Joan Riera Jaume
 • Catalina Aparicio

Departament de Física i Química

 • Josep Bernabeu
 • Alicia López Bellan
 • Maria de Lluc Canyelles

Departament de Francès

 • Cati Sans Cortés

Departament de Ciències Socials

 • Antònia Mestre Barceló
 • Neus Vera Ginard
 • Maria del Mar Massutí
 • Clara Cassanyes Garcia
 • Catalina Llabrés Socias

Departament d’Informàtica

 • Alberto Soto Fernandez
 • Benjamín Pallarés Cucala
 • Bartomeu Vives Sanso
 • Elvis Balle Ferrer
 • Josep Salord Gomila
 • Emilio Valdivia Matarín
 • Aina Fonolleras Villegas
 • Toni de Andrés Mascaró
 • Teresa Sanchez Cazorla

Departament de Llengua Castellana I Literatura

 • Maria Teresa Femenias Heredia
 • Miquel Angel Mas Lloret
 • Josep Joan March
 • Helena Tur Planells

Departament de Llengua I Literatura Catalanes

 • Aina Gaya Bosch
 • Catalina Caldentey Ramos
 • Maria Antònia Planas Nadal
 • Teodora Llorens Lopez
 • Margalida Fontanet Colom
 • Laura Sastre Barros

Departament de Matemàtiques

 • Lourdes Candela Terrasa
 • Xisca Gaya Caldentey
 • Juanjo Marín Gonzalez
 • Carlos Andrés Ribas
 • Magdalena Jaume

Departament de Música

 • Victor Manuel Revert Domenech

Departament de Orientació Educativa

 • Tomeu Vicens Pons
 • Joan Cerdà Such
 • Francisca Crespi Guasp
 • Santiaga Sanchez Rodriguez
 • Catalina Llabrés
 • Daniel Díaz
 • Susana Martinez Sanchezderojas
 • Francisca Gayà

Departament de Religió

 • Santiago López Ayala

Departament de Tecnologia

 • Maria Antonia Jover Oliver
 • Ana Mut Signes
 • Tomeu Vicens Pons
 • Alfredo García