Tutors

De manera general: tutor.<nomGrup>@iesemilidarder.com, per exemple:

 • tutor.eso1a@iesemilidarder.com
 • tutor.eso1b@iesemilidarder.com
 • tutor.bat1a@iesemilidarder.com

Departament d’Anglès

 • Maite Rabanal mrabanal@iesemilidarder.com
 • Joana Bauzà jbauza@iesemilidarder.com
 • Emma Pintó epinto@iesemilidarder.com
 • Noelia Parra nparra@iesemilidarder.com
 • Maria Capó mcapog@iesemilidarder.com
 • Fran Muñoz fmunoz@iesemilidarder.com
 • Ma. Pilar Ibañez mibanez@iesemilidarder.com
 • Monica Caballe (Alemany) mcaballe@iesemilidarder.com

Departament de Biologia i Geologia

 • Margalida Tur Rosselló mtur@iesemilidarder.com
 • Antoni Martínez Mateu amartinez@iesemilidarder.com
 • Miriam Vaquer Arjonilla mvaquer@iesemilidarder.com
 • Miquel Vallori mvallori@iesemilidarder.com

Departament de Cultura Clàssica

 • Joan Mut Arbos jmut@iesemilidarder.com

Departament de Dibuix

 • Omar Alvarez Perez oalvarez@iesemilidarder.com
 • Adolfo Ventayol Monreal aventayol@iesemilidarder.com

Departament d’Economia

 • Natividad Doblas Gomez ndoblas@iesemilidarder.com
 • Carles Vich Ramirez cvich@iesemilidarder.com

Departament d’Educació Física

 • Antonia Maria Francia Crespi afrancia@iesemilidarder.com
 • Lluís Matas Garau lmatas@iesemilidarder.com
 • Guillermo Nadal Gelabert gnadal@iesemilidarder.com

Departament de Filosofia

 • Pere Joan Riera Jaume priera@iesemilidarder.com
 • Catalina Aparicio caparicio@iesemilidarder.com

Departament de Física i Química

 • Jaime Bestard jbestard@iesemilidarder.com
 • Susana Boyero sboyero@iesemilidarder.com
 • Joana Maria Alomar

Departament de Francès

 • Cati Sans Cortés csans@iesemilidarder.com

Departament de Ciències Socials

 • Antònia Mestre Barceló amestre@iesemilidarder.com
 • Neus Vera Ginard nvera@iesemilidarder.com
 • Caterina Belenguer cbelenguer@iesemilidarder.com
 • Tomeu Salvà tsalva@iesemilidarder.com
 • Maria Jesus Martinez Mateu mmartinez@iesemilidarder.com

Departament d’Informàtica

 • Alberto Soto Fernandez asoto@iesemilidarder.com
 • Benjamín Pallarés Cucala bpallares@iesemilidarder.com
 • Bartomeu Vives Sanso bvives@iesemilidarder.com
 • Elvis Balle Ferrer eballe@iesemilidarder.com
 • Emilio Valdivia Matarín evaldivia@iesemilidarder.com
 • Aina Fonolleras Villegas afonolleres@iesemilidarder.com
 • Daniel Gregory Ferrer Haueter dferrer@iesemilidarder.com
 • Teresa Sanchez Cazorla tsanchez@iesemilidarder.com
 • Jaume Bergas jbergas@iesemilidarder.com

Departament de Llengua Castellana I Literatura

 • Maria Teresa Femenias Heredia mfemenias@iesemilidarder.com
 • Miquel Angel Mas Lloret mmas@iesemilidarder.com
 • Josep Joan March jmarch@iesemilidarder.com
 • Helena Tur Planells htur@iesemilidarder.com

Departament de Llengua I Literatura Catalanes

 • Aina Gaya Bosch agaya@iesemilidarder.com
 • Catalina Caldentey Ramos ccaldentey@iesemilidarder.com
 • Maria Antònia Planas Nadal mplanas@iesemilidarder.com
 • Teodora Llorens Lopez tllorens@iesemilidarder.com
 • Laura Sastre Barros lsastre@iesemilidarder.com

Departament de Matemàtiques

 • Lourdes Candela Terrasa lcandela@iesemilidarder.com
 • Juanjo Marín Gonzalez jmarin@iesemilidarder.com
 • Carlos Andrés Ribas candres@iesemilidarder.com
 • Magdalena Jaume mjaume@iesemilidarder.com
 • Jesus Martinez jmartinez@iesemilidarder.com
 • Xavi Castello xcastello@iesemilidarder.com

Departament de Música

 • Victor Manuel Revert Domenech vrevert@iesemilidarder.com

Departament de Orientació Educativa

 • Tomeu Vicens Pons tvicens@iesemilidarder.com
 • Francisca Crespi Guasp fcrespi@@iesemilidarder.com
 • Santiaga Sanchez Rodriguez ssanchez@iesemilidarder.com
 • Susana Martinez Sanchezderojas smartinez@iesemilidarder.com
 • Carmen Ortega mortega@iesemilidarder.com
 • Francisco Rueda frueda@iesemilidarder.com
 • Gabriel Mateu gmateu@iesemilidarder.com
 • Carmen Fauli mfauli@iesemilidarder.com

Departament de Religió

 • Santiago López Ayala slopez@iesemilidarder.com

Departament de Tecnologia

 • Maria Antonia Jover Oliver mjover@iesemilidarder.com
 • Ana Mut Signes amut@iesemilidarder.com
 • Pau Sanchez psanchez@iesemilidarder.com