Professorat

Departament d’Anglès

 • Joana Maria Bauza Cerda
 • Begoña Campos Cano
 • Noelia Parra Rodriguez
 • Emma Pinto Vila
 • Maria Teresa Rabanal Fernandez
 • Silvia Riera Ballester
 • Maria Pilar Serra Barba

Departament de Biologia i Geologia

 • Maria Pilar Mallach Sanchis
 • Catalina Isabe Marti Pons
 • Antonio Martinez Mateu
 • Margalida Tur Rossello

Departament de Cultura Clàssica

 • Joan Mut Arbos
 • Agathe Napoly

Departament de Dibuix

 • Omar Alvarez Perez
 • Adolfo Ventayol Monreal

Departament d’Economia

 • Natividad Doblas Gomez

Departament d’Educació Física

 • Antonia Maria Francia Crespi
 • Pilar Trabal Montserrat
 • Guillermo Nadal Gelabert

Departament de Filosofia

 • Pere Joan Riera Jaume

Departament de Física i Química

 • Joana Maria Alemany Conti
 • Bernardino Iraizoz Apezteguia
 • Ana Serna Oliver

Departament de Francès

 • Carmen Bautista Diaz

Departament de Geografia i Història

 • Caterina Belenguer Arias
 • Antonia Mestre Barcelo
 • Bartomeu Salva Simonet
 • Ana-Isabel Trufero Mari
 • M Neus Vera Ginard

Departament d’Informàtica

 • Miquel Angel Cabot Nadal
 • Gabriel Nicolau Bestard
 • Benjamin Pallares Cucala
 • Josep Salord Gomila
 • Gabriel Sampol Sampol
 • Mª Teresa Sanchez Cazorla
 • Bartomeu Vives Sanso

Departament de Llengua Castellana I Literatura

 • Maria Teresa Femenias Heredia
 • Miquel Angel Mas Lloret
 • Rafael Maura Reus
 • Mª Del Carmen Rodriguez Caceres

Departament de Llengua I Literatura Catalanes

 • Catalina Caldentey Ramos
 • Aina Maria Gaya Bosch
 • Teodora Joana Llorens Lopez
 • Javier Pallares Badenes

Departament de Matemàtiques

 • Pilar Julia Corral Gonzalez
 • Magdalena Jaume Vich
 • Alberto Mezquida Llodra
 • Antoni Josep Mira Navarro
 • Miguel Angel Orell Mulet
 • Maria Ignacia Pomar Fiol

Departament de Música

 • Josep Manel Barceló Gelabert
 • Angela Cortes Mascaro

Departament de Orientació Educativa

 • Susana Martinez Sanchez De Rojas
 • Francisca Maria Puigserver Danti
 • Santiaga Sanchez Rodriguez
 • Antoni Vicens Cerda
 • Francisca Crespi Guasp

Departament de Religió

 • Catalina Parets

Departament de Tecnologia

 • Antoni Garcia Romero
 • Maria Antonia Jover Oliver
 • Ana Mut Signes
 • Bartomeu Vicens Pons