PPAU: nou canvi de dates

Us comunicam que la comissió organitzadora de les proves d’accés a la Universitat, ha acordat de tornar a modificar les dates de la PBAU de la convocatòria de setembre de 2017.

Les noves dates de la convocatòria extraordinària de 2017 són els dies 6, 7 i 8 de setembre.

Acedeix al text complet de la convocatòria

Carta de la Vicerectora de la Universitat al nostre Centre

Benvolgut senyor / Benvolguda senyora,

Us volem donar la més sincera enhorabona perquè dues alumnes del centre que dirigiu
han obtingut una nota d’accés a la Universitat superior a 9. Aquesta bona qualificació és una demostració clara que l’esforç, l’interès i la dedicació a l’ensenyament han donat fruit.

Sapigueu que teniu les portes de la Universitat obertes i us enviam una salutació cordial.

Rosa Isabel Rodríguez, Vicerectora d’Estudiants.

PBAU: Canvi de dates

Us comunicam que la comissió organitzadora de les proves d’accés a la Universitat, amb motiu de la festivitat del dia 8 de setembre, que afecta diversos municipis de la nostra comunitat, ha acordat de modificar les dates de la PBAU de la convocatòria de setembre de 2017, per no perjudicar els estudiants afectats.

Les noves dates de la convocatòria extraordinària de 2017 són els dies 5, 6 i 7 de setembre.

Inicialment aquest canvi podria suposar menys temps per tenir a punt les qualificacions dels alumnes. Per resoldre aquesta situació, s’ha decidit:

  • Distribuir per examinar-se tots els estudiants que han fet la prematrícula, encara que no se sàpiga la qualificació final del batxillerat. Amb aquesta mesura, evitam que els centres hagin de lliurar les actes tancades abans de l’inici dels exàmens.
  • Donar més temps als estudiants per fer el pagament de la matrícula, que es podrà fer fins al dia 8 de setembre, inclòs. Els alumnes que no hagin pagat en termini no tindran les qualificacions.

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

Ajuts per a la participació en curs intensiu en llengua anglesa a l’estranger per l’alumnat de 1r Batxillerat

Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger adreçat a l’alumnat del primer curs de Batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Modalitat A: ajudes d’un valor econòmic de fins a 2.500 euros com a màxim cada una per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 60 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat al primer curs de batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació:

http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/jun17/23.pdf