Beques postobligatòries

S’han convocat les beques de caràcter general per el curs 2017-2018 per estudiants que cursin estudis postobligatoris, convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html.

La presentació és mitjançant formulari on-line a través de la pàgina web del Ministeri. El termini és fins dia 3 d’octubre de 2017.

Recordau la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda. D’acord amb l’article 41 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes.

Beques 2014-15

Beques NESE

Al següent enllaç de la conselleria, a l’apartat Documents relacionats trobareu la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud de ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2014-2015. El termini de presentació 30 de setembre.

Informació Beques Alumnes NESE 2014-15

Beques Estudis PostObligatoris

Informació Beques Estudis PostObligatoris 2014-15