Exàmens EOIES Francès

Exàmens d’EOIES de Francès a l’IES Emili Darder

Proves Escrites
Bàsic 2 25/05/16 16:00 Aula 2.4
Bàsic 1 26/05/16 14:00 Aula 2.4
Proves Orals
Bàsic 2 02/06/16 12:00  Aula 2.4
Bàsic 1 31/05/16 13:00 Aula 2.4