Llibres de Text 2016-2017

1r ESO, 2n ESO , 3r ESO4t ESO

1r BATX CIÈNCIES I TECNOLOGIA1r BATX HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2n BATX CIÈNCIES I TECNOLOGIA2n BATX HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

CICLE FORMATIU SMX

Important:

  • Els quaderns de Física i Química de 2n, 3r i 4t d’ESO, i de 1r i 2n de batxillerat es vendran a través de l’APIMA (no fa falta desplaçar-se a la impremta).
  • El llibre de 3r d’ESO de matemàtiques és un sol vòlum i el seu ISBN: 9788468091211.
  • El llibre 2n d’ESO de Tecnologia es erroni i NO s’ha de comprar.