En un temps de rècords de temperatures globals, rècords del desgel i rècords de nivells de carboni a l’atmosfera, l’IES Emili Darder vol tenir el seu “momentun” i passar a l’acció.pasted image 0

És per això que el dia 28 d’abril celebrarem eldia sense cotxe, SERÀ EL NOSTRE GEST D’ACCIÓ CLIMÀTICA, i les activitats previstes per aquest dia es resumeixen en els següents apartats:
Tallers per a primer i tercer d’ESO de seguretat vial. Aquests tallers tendran una part teòrica i una altra part pràctica al parc de Sa Riera. Contam amb la col·laboració de la policia local i la direcció general de mobilitat sostenible. Els nins i nines han de venir en bicicleta i dur el seu casc per poder participar de la part pràctica del taller.
Convidam a tota la comunitat educativa a participar enl’esdeveniment, utilitzant un medi de transport més sostenible que el cotxe: a peu, en bus o en bicicleta. Els nostres alumnes agafaran dades a través d’unes senzilles enquestes per després calcular la quantitat de CO2 deixat d’emetre el dia sense cotxe. El curs passat varen ser 16 Kg… quants seran enguany???? Aquestes dades s’exposaran el dia del medi ambient.

Més informació a la revista de l’IES.

Comissió ambiental