MATRÍCULA INTERNA PER L’ALUMNAT DEL CENTRE.
S’enviarà una circular  a través del GESTIB a les famílies detallant el procediment online de matrícula interna a final de curs.