Projecte de reutilització llibres de text, i com fer una comanda

  •  Vídeo presentació a pares

Relació de llibres de text:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r Batxillerat General

1r Batxillerat Humanitats i Ciències Socials

1r Batxillerat Ciències i Tecnologia

2n Batxillerat Humanitat i Ciències Socials

2n Batxillerat Ciències i Tecnologia

Cicle Formatiu Grau Mitjà SMX

No hi ha llibres obligatoris

Cicle Formatiu Grau Superior ASIX

No hi ha llibres obligatoris