Projecte de reutilització llibres de text, i com fer una comanda

  •  Vídeo presentació a pares

Relació de llibres de text:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

3r ESO PDC

4t ESO

4t ESO PDC

1r Batxillerat Humanitats i Ciencies Socials

1r Batxillerat Ciències i Tecnologia

1r Batxillerat General

2n Batxillerat Humanitats i Ciències Socials

2n Batxillerat Ciències i Tecnologia

2n Batxillerat General

Cicle Formatiu Grau Mitjà SMX

No hi ha llibres obligatoris

Cicle Formatiu Grau Superior ASIX

No hi ha llibres obligatoris

Cicle Formatiu Grau Superior DAW

No hi ha llibres obligatoris