PROVES IAQSE 2024

D’acord amb la LOE i la LOMLOE, en el segon curs d’educació secundària obligatòria tots els centres han de dur a terme una avaluació de diagnòstic de les competències assolides pel seu alumnat.

Aquesta avaluació, que és responsabilitat de les administracions educatives, té caràcter informatiu, formatiu i orientador per als centres, per al professorat, per a l’alumnat i les seves famílies i per al conjunt de la comunitat educativa.

Utilitza aquest enllaç per accedir a l’aplicatiu de les proves IAQSE: https://intranet.caib.es/xesavafront-pub/

Per entrar a l’aplicatiu i emplenar el qüestionari, heu d’utilitzar l’usuari i clau subministrat pel centre.

Gràcies per la vostra col·laboració