En el termini fix (entre el 7 i el 27 de setembre), els i les alumnes que han sol·licitat
beca per a estudis no universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional,
han d’entrar en la seva sol·licitud de beca, a través de la seu electrònica, a l’apartat
“Els meus expedients”, amb les mateixes claus d’accés que van usar per fer la
sol·licitud, exclusivament, per modificar i/o completar:

-Dades acadèmiques, especialment confirmar el centre escolar i els estudis
que faran el curs 2023/2024 (aquesta dada és fonamental per a la correcta
tramitació de la beca).
-Dades de residència fora del domicili familiar durant el curs.
-Compte bancari.
-Dades sobre la condició de víctima de violència de gènere.
-Observacions.
-Així com, presentar al·legacions i/o documentació, si és el cas.