• Directora: Aina Gayà Aina , agaya@iesemilidarder.com
  • Secretària: Antònia Mestre, amestre@iesemilidarder.com
  • Cap d’estudis: Mª Antònia Jover, mjover@iesemilidarder.com
  • Cap d’estudis (adjunta): Margalida Tur, mtur@iesemilidarder.com
  • Cap d’estudis (cicles formatius): Teresa Sànchez, tsanchez@iesemilidarder.com