Titulació

Títol de tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes

Durada

2.000 hores, repartides en 2 cursos acadèmics

Competències professionals

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Pla d’estudis

Primer curs

 • Xarxes locals (7h/setmanals)
 • Aplicacions ofimàtiques (8h/setmanals)
 • Sistemes operatius monolloc (5h/setmanals)
 • Muntatge i manteniment d’equips (7h/setmanals)
 • Formació i orientació laboral (3h/setmanals)

Segon curs

 • Seguretat informàtica (6h/setmanals)
 • Serveis en xarxa (8h/setmanals)
 • Aplicacions web (5h/setmanals)
 • Sistemes operatius en xarxa (8h/setmanals)
 • Empresa i inciativa emprenadora (3h/setmanals)
 • Formació en centres de treball (400h/Tercer trimestre)

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

Normativa

Reial Decret de títol 1691/2007 (BOE 17.01.2008)
Ordre de currículum EDU/2187/2009 (BOE 10.08.2009)