L’IES EMILI DARDER ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia, i ha definit el seu sistema de gestió cap a la millora a partir de models basats en la qualitat.

Són referents la NORMA ISO 9001:2008 i el Model Europeu de la Gestió de la EFQM.

Més en concret, el nostre Centre ha adoptat la qualitat com una filosofia d’actuació que s’identifica amb les següents directrius:

  • El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats i dels nostres serveis.
  • Tenir presents els alumnes i el personal del Centre i procurar satisfer les seves expectatives.
  • Potenciar la col·laboració i la participació en programes vinculats a la nostra realitat i a la conservació del nostre entorn físic, social i cultural.
  • Aplicar metodologies actives i adequades a la diversitat de l’oferta educativa amb la intenció de potenciar el treball en equip.
  • Orientar la gestió dels processos cap a una millora contínua, mitjançant la seva planificació, desenvolupament i revisió.
  • Millorar els resultats definint els indicadors i objectius i avaluant-ne el nivell de consecució.
  • Fomentar el coneixement de la llengua i la cultura de les Illes Balears.

Aquesta política es desenvolupa en els plans anuals de cada curs escolar a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els objectius del Centre seran quantificables i mesurables a través d’indicadors, i tots ells constituiran els objectius de qualitat. El seu compliment s’avaluarà periòdicament.

El grau d’implicació amb el sistema de qualitat afecta a tot l’institut. Tots tenim el compromís de complir amb els requisits establerts en el sistema de gestió de la qualitat, així com participar activament en la millora de la qualitat i de la gestió.