El passat 9 de maig els alumnes de 3rd’ESO que realitzam el projecte SOS TORTUGUES MARINES
poguérem assistir i participar en el simulacre de rescat d’una tortuga varada i en l’alliberament de 2
tortugues marines, a la platja de s’Amarador (Santanyí).
Les tortugues, na Shelly i na Coves, varen ser trobades a la platja de s’Arenal de Palma i a l’illa de
Tagomago (Eivissa) el setembre i el desembre del 2018 respectivament. Les dues anaven emmallades, és
a dir, arrossegaven restes de xarxes, garrots i botelles de plàstic que havien quedat enganxades,
principalment, a una de les aletes anteriors de cada una d’elles. Degut a la gravetat de les lesions
produïdes per l’emmallament, tant una com l’altra varen sofrir l’amputació de l’aleta compromesa. Un
record per a sempre del seu contacte amb l’ésser humà.

Després de mesos de recuperació a les instal·lacions del Centre de Rescat, han pogut retornar al seu medi,
a la Mediterrània i gaudir d’una segona oportunitat!