A continuació se us mostra un quadre on explica com es farà l’acollida de l’alumnat dels CCFF.

 • Dia de Presentació: divendres 24 de setembre (15h) AL PATI de manera presencial
 • Inici de les classes: dilluns 27 de setembre
 • Metodologia de les classes per aquest curs
  • Les classes es duran a terme mitjançant les eines Classroom i Meet.
  • Els professor i els alumnes faran ús de micròfon i auricular simulant les classes a distància per tal que les classes quedin gravades, tot i que les classes es faran de manera presencial.
  • Així, serà necessari que professor i alumnes (de manera voluntària) duguin micròfon i auriculars d’ús personal.
  • Es demanarà als alumnes que, en la mesura que sigui possible, duguin un ordinador portàtil d’ús personal. El centre facilitarà l’accés als alumnes a la xarxa de dades i elèctrica per tal de facilitar l´ús del mateix.