A continuació se us mostra un quadre on explica com es farà l’acollida de l’alumnat dels CCFF.

  • Dia de la presentació: divendres 22 de setembre (15h) 
  • Inici de les classes: dilluns 25 de setembre (15h)
  • Metodologia de les classes per aquest curs
    • Les classes es faran de manera presencial, tot i que algunes de les classes es podran gravar.
    • Es demanarà als alumnes que, en la mesura que sigui possible, duguin un ordinador portàtil d’ús personal. El centre facilitarà l’accés als alumnes a la xarxa de dades i elèctrica per tal de facilitar l´ús del mateix.