CONVOCATÒRIA BEQUES I AJUDES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2021/2022 (beques generals per estudis postobligatorisajudes NEE).

Termini per a sol·licitar-les finalitza el dia 30 de setembre de 2021. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Així mateix també trobareu la informació i les instruccions per sol·licitar la beca a la Secció de Beques de pàgina web:
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/pagina_dinici-85887/?campa=yes.

 

ACLARIMENTS CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU. CURS ESCOLAR 2021-2022

  1. Podran obtenir ajudes o subsidis els alumnes escolaritzats en centres autoritzats que no superin una determinada renda i/o patrimoni familiar i que presentin necessitat específica de suport educatiu derivada de Discapacitat, Trastorns Greus de Conducta o Trastorns Greus de la Comunicació i del llenguatge  i els afectats per TEA (Trastorn de l’ espectre autista).

En el cas d’alumnes que presenten TDAH, només es consideren beneficiaris els que presentin discapacitat, trastorns greus de conducta o trastorns greus de la comunicació i del llenguatge.

  1. També podran obtenir ajudes per programes específics els alumnes amb altes capacitats.