Llistes definitives de batxillerat amb l’adjudicació de plaça.
Termini de matrícula 17, 18 i 19 de juliol de 2023.
Avui podeu recollir el sobre de matrícula a la consergeria del centre amb les instruccions i la documentació a aportar.