Llistes provisionals fp amb la puntuació corresponent.
Reclamacions 13, 14 i 15. Llista definitiva d’admesos 21 de setembre. Matrícula 21 i 22
És consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <> amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) DATA NAIXEMENT Alumne(a) També és consultable des de GESTIB Famílies ,dins del menú l’apartat “Escolarització”   

Admissió ASIX provisional

Admissio DAW provisional

Admissió SMX professional